Prijava sumnje na nepropisno ponašanje u NLB Banci a.d., Banja Luka

Podnošenjem prijave o sumnji na nepropisno ponašanje kroz bezbjedan sistem, bilo pod svojim imenom ili potpuno anonimno, ukažite na bilo kakav oblik nepropisnog ponašanja.

Postupak za prijavu sumnje na nepropisno ponašanje

1

Registrujte se anonimno ili otkrijte svoj identitet

2

Popunite prijavu o sumnji na nepropisno ponašanje

3

Pratite napredak provjere

Kao Banka koja njeguje vrijednosti etičnosti i integriteta, odnosno poslovanja u skladu sa zakonskom regulativom i dobrom poslovnom praksom, želimo ohrabriti sve zaposlene da prijave bilo kakvo nepropisno i neprimjereno ponašanje od strane bilo kog pojedinca u kolektivu. Svi imamo obavezu i pravo da utičemo na sprečavanje prevara, zloupotreba i drugih štetnih radnji, a prijavljivanjem možemo uticati na to da se one izbjegnu, spriječe i da ih našim djelovanjem onemogućimo. Tako sprečavamo eventualnu štetu Banci i Grupi, a jačamo integritet našeg kolektiva.
Goran Babić

Predsjednik Uprave NLB Banke a.d. Banja Luka

Ako samo kritikujemo, a ništa ne preduzimamo nećemo biti u mogućnosti ništa riješiti niti promijeniti. Ako smo konstruktivni i prijavimo štetne aktivnosti koristeći za to predviđene načine - uključujući i ovu aplikaciju - možemo napraviti veliku razliku. Važno je da kao institucija i kao kolektiv naučimo nešto iz prijava i otklonimo sve slabosti u našim procesima i sistemima.
Tanja Milekić

Šef službe za usklađenost poslovanja