Prijava sumnje na nepropisno ponašanje u NLB Banci Beograd

Pomozite nam da zaustavimo počinioce tako što ćete podneti prijavu o sumnji na nepropisno ponašanje kroz bezbedan sistem, bilo pod svojim imenom ili potpuno anonimno.

Procedura za prijavu sumnje na nepropisno ponašanje

1

Registrujte se anonimno ili otkrijte svoj identitet

2

Popunite prijavu o sumnji na nepropisno ponašanje

3

Pratite napredak istrage

Prijavljivanjem nepravilnosti koje možda nisu uočene u okviru drugih procesa u kompaniji, uzbunjivači daju doprinos njihovom otklanjanju, a samim tim doprinose očuvanju zakonitosti i ugleda kompanije u kojoj rade. Uzbunjivači preduzimaju konkretne korake kako bi zaštitili svoju kompaniju od potencijalne štete, bilo da je ona materijalna ili se odražava na reputaciju i zato su značajan resurs u svakoj kompaniji koja želi da posluje u skladu sa zakonom i pravilima dobre poslovne prakse.

Jelena Živković
Predsednica Izvršnog odbora

Uzbunjivači su osobe koje vrše uzbunjivanje, odnosno daju informacije o kršenju propisa, ljudskih prava, vršenju javnog ovlašćenja protivno svrsi zbog koje je povereno ili o nepravilnostima u radu kompanije. Uzbunjivač vrši uzbunjivanje u vezi sa svojim radnim angažovanjem, postupkom zapošljavanja, korišćenjem usluga državnih organa, nepravilnostima u kompaniji u kojoj radi, na osnovu informacija koje je imao priliku da sazna tokom angažovanja na određenim poslovima.

Ivana Đukić
Direktorica Službe za kontrolu uskleđenosti poslovanja